UNG KONST- DIGITAL UTSTÄLLNING

LIDINGÖ FÖRSAMLING, LIDINGÖ STAD OCH RÄDDA BARNEN ÄR STOLTA ÖVER ATT FÖR 30:E ÅRET I RAD KUNNA PRESENTERA EN UTSTÄLLNING DÄR NÄSTAN 600 AV ÖNS
9:E KLASSARE STÄLLER UT. I ÅR TOLKAS TEMAT ”MOD” P.G.A. COVID-19 KOMMER ÅRETS UTSTÄLLNING SKE DIGITALT. INSPIRERAS FÖRUNDRAS OCH KÖP KONST TILL FÖRMÅN FÖR RÄDDA BARNEN.  Besök utställningen här!