Svenska kyrkans internationella arbete blir ACT Svenska kyrkan

Nytt namn samma viktiga arbete

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång.

­ Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, chef för det internationella arbete som 5 maj får namnet Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.

­ Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för allt arbete, säger Erik Lysén.

I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att synas i forma av reklam i tv, print och sociala medier. Huvudbudskapet är att vi alla lever under samma himmel och har samma rättigheter. Men att verkligheten tyvärr inte alltid ser ut så. Därför behövs Act Svenska kyrkan.

Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. Samarbetet med ACT-alliansen, ett nätverk med över 150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer, gör det möjligt att arbeta effektivt och långsiktigt med utvecklingssamarbeten samt att ha en stark påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.

­ På många platser är kyrkan en viktig normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är en styrka att vara kyrka, säger Erik Lysén.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över kan agera snabbt vid katastrofer. Tillsammans arbetar vi effektivare med långsiktigt stöd och har en starkare påverkansröst.

Inspirationsfilm från Act Svenska kyrkan from Svenska kyrkan on Vimeo.

Vi är medlemmar i den globala ACT-alliansen

I januari 2010 bildade över hundra organisationer med kyrklig bakgrund en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.

Genom kyrkornas nätverk ACT-alliansen blir Svenska kyrkan alltså större, effektivare och mer slagkraftig än om vi arbetat ensamma. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats.