Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva via svenskakyrkan@ectalk.se nås tre dagar i veckan: måndag och fredag kl 10-16 samt onsdag kl 10-19. Tjänsten öppnades av Västerås stift under senvåren, till att börja med för boende i Dalarna och Västmanland, men nu kan döva i hela Sverige ringa direkt via sin bildtelefon.

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt, och är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.

– Det känns oerhört viktigt att döva får stöd direkt på sitt förstaspråk, inte minst just nu med den ökade oron i samhället i spåren av coronapandemin, säger Åsa Grönberg, stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Telefonjouren för döva startades och administreras av Svenska kyrkan i Västerås stift, och bemannas av präster och diakoner i hela landet. Den tekniska lösningen finansieras av Svenska kyrkan på nationell nivå.