Sorgegrupp 2022

Leva vidare – en grupp om sorg och saknad

En samtalsgrupp för dig som förlorat en nära anhörig. Att drabbas av sorg kan vara en svår situation på flera sätt. Här kan du dela känslor och tankar med andra under ledning av präst och diakon.
Gruppen ses första gången 20 januari kl. 13.00-15.00, begränsat antal deltagare.
Frågor och anmälan:
Malin Samzelius, diakon
08-410 847 63
Ann-Sofi Furegård Sandberg, präst
ann-sofi.furegard.sandberg@svenskakyrkan.se