Vad ska kyrkan göra?

Se Julian Kaijser berätta sin vision

Ställ dina frågor!

Har du bestämt dig vilka du vill rösta på i kyrkovalet? Anita Jekander leder en utfrågning av kandidaterna. Välkommen till frågestund tisdag 12 september.

Därför är det viktigt att rösta!

- August

- Linnea

- Jan Olof

- Birgitta