Förbönslåda

Bönen är ett samtal med Gud. I vår digitala förbönslåda får du dela din bön och vi hjälper dig att be. Din bön skickas till de präster som är i tjänst under nästkommande helg. En av församlingens präster ber enskilt för dig och ditt böneämne. Din bön är anonym.

Knäppta händer. Foto Linda Mickelsson/IKON.