Hitta hopp, stöd och gemenskap

I kyrkan på Lidingö ska du kunna hitta hopp, stöd och gemenskap – i alla livssituationer. Tack vare alla medlemmar kan vi ha en uppskattad verksamhet. Vi skapar kyrkan tillsammans.

Barn i kyrkbänk med tänt ljus. Foto Jonas Tobin IKON.
I kyrkan på Lidingö ska vi varje vecka kunna fylla på vårt förråd med hopp. Du ska kunna hitta närvaro och kraft i gudstjänsterna i våra kyrkor. Här ska vi också kunna fira livets högtider tillsammans, som när vi döps, gifter oss eller begravs.

Svenska kyrkan, Lidingö församling vill vara ett sammanhang där människor kan mötas i alla livssituationer. I kyrkan ska du kunna hitta gemenskap i vilken ålder du än är.

Här ska människor i utsatta situationer kunna få stöd genom kyrkans diakoni. Du kan få samtalsstöd, söka bidrag eller hjälp med att kontakta myndigheter. Och behöver du bearbeta din sorg eller dela existentiella tankar kan du få själavårdande samtal.
Här ska Lidingöbor kunna träffas i mötesplatser och aktiviteter. Barn ska få pedagogisk utveckling i öppna förskolan, ungdomar ska få självtillit i konfirmationen och vi ska till exempel ha möjlighet att meditera eller sjunga i kör.

Fakta om Svenska kyrkan på Lidingö

  • Vi är omkring 29 000 medlemmar i Lidingö församling.
  • Vi har två kyrkor, driver en öppen förskola och är huvudman för Lidingö kyrkogård.
  • Lidingö församling är en del av Stockholms stift.
  • Verksamheten drivs av volontärer, förtroendevalda och anställda.
  • Alla församlingars uppdrag i Svenska kyrkan är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling.
  • Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.
  • Alla församlingar upprättar en församlingsinstruktion, ett styrdokument för verksamheten. Ladda ner vår församlingsinstruktion »

Bli medlem i Lidingö församling

Läs mer om kyrkan på Lidingö

Se vad du hittar i Lidingö församling här »

Har du frågor om Svenska kyrkan på Lidingö?