Två kyrkomusiker 100%

Båda tjänsterna är heltid och tillsvidare. Den ena tjänsten är med inriktning orgel och den andra med inriktning kör.

Benjamin Åberg ensemble

Till tjänsten med inriktning orgel söker vi dig som:

  • har organistexamen
  • har erkänd kompetens inom såväl liturgiskt som solistiskt orgelspel och är en god ackompanjatör
  • har erfarenhet av att leda vuxenkör

Till tjänsten med inriktning kör söker vi dig som:

  • har organistexamen
  • har dokumenterad erfarenhet av att leda vuxenkör, läs mer om t ex Lidingö Motettkör

Till båda tjänsterna söker vi dig som:

  • är initiativrik, engagerad och älskar att kommunicera med musik
  • är väl förankrad i och har ett personligt engagemang i Svenska kyrkans gudstjänstliv
  • har förmågan att spela musik i vitt skilda genrer vid kyrkliga handlingar
  • uppskattar att uppmuntra musicerande hos både amatörer och professionella

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Att två tjänster lyses ut samtidigt ger viss möjlighet att påverka vilka arbetsuppgifter som kommer ingå i tjänsten.

Intervjuer kommer genomföras under veckorna 43-45.
Provspelning och provdirigering kommer tillämpas.

Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 100 %. Tillträde 14 januari 2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten med inriktning kör tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Upplysningar lämnas av arbetsledande kyrkomusiker Maria Fredén, maria.freden@svenskakyrkan.se, 08-410 847 35 och tf kyrkoherde Leif Lindström, 0700-60 64 43.

Facklig företrädare Kyrkomusikernas Riksförbund Per Rönnblom, per.ronnblom@svenskakyrkan.se, 08-546 061 41 eller 0708-61 75 43.

Ansökan med CV och för tjänsten relevanta intyg och betyg skickas till lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se.
Sista ansökningsdag är 22 oktober.

Läs gärna mer om våra konserter, våra körer och vår orgelskola.
Närbild på händer som spelar orgel. Foto Magnus Hallberg.Orgeln i Lidingö kyrka är byggd av Åkerman & Lund 1985, i klassisk stil med 23 stämmor. Nyligen har den omintonerats och försetts med ett kombinationssystem. Här väntar ett synnerligen välklingande instrument som är lätt att tycka om. Orgeln har en skön traktur och är ett mycket väldisponerat instrument för såväl liturgiskt som konsertant bruk.

Svenska kyrkan, Lidingö församling, har ett rikt gudstjänstliv och mötesplatser för människor i olika skeden i livet. Kyrkliga handlingar (dop, vigslar, konfirmation och begravningar) är en viktig del av verksamheten, såväl som diakoni samt musik-, barn- och ungdomsverksamhet. Lidingö församling har omkring 30 000 medlemmar, två kyrkor och ett kapell. Många ideella är engagerade i verksamheten. Församlingen har omkring 50 heltidsanställda varav 6 är musiker.