Lidingö församling söker diakon 100%

Är du vigd diakon och vill inspirera till ideellt engagemang? Vill du arbeta i en stor församling med bred verksamhet? Vill du tillbringa dagarna i naturskön miljö nära Stockholms innerstad?  

Hos oss får du ingå i ett diakonalt team. Du tillhör ett engagerat arbetslag som ansvarar för gudstjänstliv och verksamhet i Lidingö kyrka.

Vi söker dig som…
– Är vigd diakon med relevant utbildning och erfarenhet.
– Vill utveckla det ideella engagemanget i Lidingö församling.
– Vill verka för samarbeten med lokala aktörer för livskvalitet och stöd till människor i en utsatt livssituation.
– Vill finnas på Lidingö sjukhus och dess hospice.
– Vill stödja människor i olika livssituationer genom samtal, bistånd och myndighetskontakter.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt, dock senast 26 maj,
till lidingo.forsamling@svenskakyrkan.se eller Lidingö församling, Box 1029, 181 21  LIDINGÖ.
Tjänsten är en tillsvidareanställning men provanställning kan komma att tillämpas.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Höglund präst, 08-41084771, anna.hoglund@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare för Kyrkans Akademikerförbund är Rebecca Söderblom, 08-580 035 00 och för Vision är Christer Zetterberg, 0706-67 41 81.

I Lidingö församling bor det drygt 48 000 personer, varav 29 517 tillhör Svenska kyrkan. Församlingen har 45 anställda medarbetare fördelade på två kyrkor och en kyrkogård.

Gudstjänstlivet är kärnan i Lidingö församlings verksamhet, speciellt dop-, vigslar och begravningar. Diakonin och musikverksamheten är viktiga delar. Likaså barn- och ungdomsverksamheten. Andlig- och personlig utveckling i form av meditation, pilgrimsvandringar och retreater har en stor plats. Också föredrag och samtalsträffar kring ämnen som tangerar Svenska kyrkans intresseområden arrangeras.