Påverka kyrkan på Lidingö

Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns här för dig. Kontakta dina förtroendevalda om du har idéer hur kyrkan kan utvecklas.

KUNGÖRELSE

Nuvarande kyrkofullmäktige
i Lidingö församling sammanträder
Torsdagen den 9 december 2021 klockan 18.00 i Stora salen, S:ta Annagården

Nyvalda kyrkofullmäktige
i Lidingö församling sammanträder
Torsdagen den 9 december 2021 klockan 18.45 i Stora salen, S:ta Annagården

Kyrkofullmäktiges ordförande


Kyrkan på Lidingö är din

Lidingö församling består av alla som bor på Lidingö och är medlemmar i Svenska kyrkan. Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan ha en bred verksamhet på Lidingö. Därför är kyrkan också till för alla medlemmar. Vi skapar kyrkan tillsammans.

Du kan påverka kyrkan

Du kan påverka det som händer i kyrkan. Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns för att ta vara på din röst.

Det är ditt engagemang som för kyrkan framåt.

Du kan kontakta de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Du kan också kontakta såväl kyrkoherden som andra medarbetare. Eller själv volontärarbeta för att påverka direkt och bidra med din vilja och ditt kunnande. Till exempel i någon av mötesplatserna, som ungdomsledare om du är nykonfirmerad eller i gudstjänstgrupp om du vill skapa gudstjänsterna tillsammans med andra.

Sammanträden kyrkorådet Lidingö församling
28 januari
11 mars
29 april

9 september
14 oktober
2 december

Sammanträden kyrkofullmäktige Lidingö församling
27 maj
23 juni

11 november
9 december

Läs mer om kyrkans organisation

Du hittar mer information på Svenska kyrkans webbplats på nationell nivå »

Förtroendevalda i kyrkorådet 2018-2021

Alla ledamöter och ersättare finns ännu inte med på webbplatsen eftersom vi inväntar godkännande av publicering av personuppgifter.

Borgerligt alternativ
Ordinarie
Solveig Fröberg, ordförande
Kjell Treslow
Lennart Rinder
Claes Göran Wik

Ersättare
Helén Frenning
Jan Herrlin
Susann Thorngren
Susanne Fredborg


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Ordinarie
Daniel Larson
Eva Larson

Ersättare
Terje Carlsson
Gill Lindroos


Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ordinarie
Annika Persson
Helena Bargholtz

Ersättare
Hildegard Keijer
Anna Poring


Centerpartiet
Ordinarie
Julian Kaiser
Maylie Flodmark

Ersättare
Magnus Magnusson
Anders Dafnäs


Arbetsutskottet 2018-2021

Ledamöter
Solveig Fröberg, ordförande
Lennart Rinder
Julian Kaijser
Annika Persson
Daniel Larson
Magnus Östling


Kyrkogårdsutskottet 2018-2021

Ledamöter
Clas Göran Wik, ordförande
Gunilla Sellberg
Hildegard Keijer
Terje Carlsson
Magnus Magnusson
Magnus Östling


Kyrkofullmäktige 2018-2021

Alla ledamöter och ersättare finns ännu inte med på webbplatsen eftersom vi inväntar godkännande av publicering av personuppgifter.

Borgerligt alternativ
Ledamöter
Suzanne Fredborg, ordförande
Kjell Treslow
Solveig Fröberg
Håkan Helander
Gunilla Sellberg
Lennart Rinder
Barbro Ulfvarson

Ulf Ulfvarson
Håkan Johanson
Helén Frenning
Henrik Sahlin
Claes Göran Wik
Jan Herrlin

Ersättare
Björn Engström
Susann Thorngren
Dag Lofalk
Birgitta Olsen
Leif Björndahl
Anna Rheyneuclaudes
Hans Christner


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Ledamöter
Daniel Larson
Eva Larsson
Terje Carlsson
Gill Lindroos
Ann-Louise Lindman

Ersättare
Ann Christina Tauberman
Niclas Svensson
Ulla Magnusson


Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ledamöter
Annika Persson
Helena Bargholtz
Hildegard Keijer
Anna Poring
Bengt Gunnar Nilsson
Kersti Johnsson

Ersättare
Erik Albert Torsten Wilhelm Engevik
Torsten Holm


Centerpartiet
Ledamöter
Julian Kaiser
Maylie Flodmark
Magnus Magnusson
Anders Dafnäs
Hans Engman
Jan Söderman
Christina Wahlström Jansson
Albert Libik

Ersättare
Kent Ivarsson
Patrik Buddgård
Bernt Flodmark


Miljöpartister i Svenska kyrkan (MiSK)
Ledamöter
Christer Westermark
Ersättare
Erik Wallin

Kontakta dina förtroendevalda

Här hittar du kyrkorådet, ordföranden i kyrkofullmäktige och ordföranden i kyrkogårdsutskottet