Påverka kyrkan på Lidingö

Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns här för dig. Kontakta dina förtroendevalda om du har idéer hur kyrkan kan utvecklas.

Kyrkan på Lidingö är din

Lidingö församling består av alla som bor på Lidingö och är medlemmar i Svenska kyrkan. Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan ha en bred verksamhet på Lidingö. Därför är kyrkan också till för alla medlemmar. Vi skapar kyrkan tillsammans.

Du kan påverka kyrkan

Du kan påverka det som händer i kyrkan. Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns för att ta vara på din röst.

Det är ditt engagemang som för kyrkan framåt.

Du kan kontakta de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Du kan också kontakta såväl kyrkoherden som andra medarbetare. Eller själv volontärarbeta för att påverka direkt och bidra med din vilja och ditt kunnande. Till exempel i någon av mötesplatserna, som ungdomsledare om du är nykonfirmerad eller i gudstjänstgrupp om du vill skapa gudstjänsterna tillsammans med andra.

Sammanträden kyrkorådet Lidingö församling 2024
18 januari
1 februari
21 mars
25 april
30 maj
19 september
17 oktober
12 december

Sammanträden kyrkofullmäktige Lidingö församling 2024
23 maj kl. 19.00 på S:ta Annagården
7 november kl. 19.00 på S:ta Annagården
5 december kl. 19.0 på S:ta Annagården

Läs mer om kyrkans organisation

Du hittar mer information på Svenska kyrkans webbplats på nationell nivå »

Förtroendevalda i kyrkorådet 2022-2025

Alla ledamöter och ersättare finns ännu inte med på webbplatsen eftersom vi inväntar godkännande av publicering av personuppgifter. Utöver de förtroendevalda ingår alltid tjänstgörande kyrkoherde i kyrkorådet.


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Ordinarie
Daniel Larson
Eva Larsson

Ersättare
Terje Carlsson
Ann-Louise Lindman


Borgerligt alternativ
Ordinarie
Suzanne Fredborg, ordförande
Claes Göran Wik
Solveig Fröberg

Ersättare
Susann Thorngren
Gustaf Larsson


Centerpartiet
Ordinarie
Ingrid Jarnryd

Ersättare
Magnus Magnusson


Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ordinarie
Annika Persson

Ersättare
Helena Bargholz
Hildegard Keijer


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ordinarie
Axel Göthberg
Hanna Larsson, vice ordförande

Ersättare
Kristina Öborn Ettarp
Olof Skagerlind


Sverigedemokraterna
Ordinarie
Göran Borgenvik

Ersättare
Gunilla Lundqvist


Arbetsutskottet 2022-2025

Ledamöter
Hanna Larsson, vice ordförande
Suzanne Fredborg, ordförande
Annika Persson
Daniel Larson
Ingrid Jarnryd
Hans Ulfvebrand, kyrkoherde


Kyrkogårdsutskottet 2022-2025

Ledamöter
Johan Palm, ordförande
Torsten Engevik
Terje Carlsson
Magnus Magnusson
Hans Ulfvebrand, kyrkoherde


Kyrkofullmäktige 2022-2025

Alla ledamöter och ersättare finns ännu inte med på webbplatsen eftersom vi inväntar godkännande av publicering av personuppgifter.

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Ledamöter
Daniel Larson
Eva Larsson
Terje Carlsson
Ann-Louise Lindman
Niclas Svensson
Grace Larson

Ersättare
Jan Erik Billinger


Borgerligt alternativ
Ledamöter
Suzanne Fredborg
Kjell Treslow
Solveig Fröberg, ordförande
Gunilla Sellberg
Håkan Helander
Claes Göran Wik
Henrik Sahlin
Susann Thorngren
Birgitta Olsen
Björn Engström

Ersättare
Johan Palm
Christer Åkerhielm
Gustaf Larsson
Barbro Ulfvarson
Göran Ringblom


Centerpartiet
Ledamöter
Ingrid Jarnryd
Magnus Magnusson
Christina Wahlström Jansson
Kent Ivarsson

Ersättare
Bernt Flodmark
Anna Lagergren


Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ledamöter
Helena Bargholtz
Annika Persson
Anna Poring

Ersättare
Hildegard Keijer
Torsten Engevik


Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
Ledamöter
Erik Wallin

Ersättare
Karl Magnus Jarhling
Christer Westermark


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter
Axel Göthberg
Kristina Öborn Ettarp
Fabian Plejbo
Olof Skagerlind


Sverigedemokraterna
Ledamöter
Göran Borgevik
Gunilla Lundqvist Nilsson
Mathias Berg Borenz

Kontakta dina förtroendevalda

Här hittar du kyrkorådet, ordföranden i kyrkofullmäktige och ordföranden i kyrkogårdsutskottet