Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige

suzanne.fredborg@svenskakyrkan.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige