Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet

suzannefredborg@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande