Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet

suzannefredborg@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet