Solveig Fröberg

Kyrkorådets ordförande

solveigfroberg44@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet