Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

solveigfroberg44@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet