Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

solveigfroberg44@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande