Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

solveigfroberg44@gmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet