Seijoscha Palmgren

Arbetsledare

sajje.palmgren@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 05

sms: 0766-20 17 39

Andra som jobbar som Kyrkogården

Anders Bolling

Kyrkogårdsarbetare

Fredrik Andorsen

Kyrkogårdsarbetare