Seijoscha Palmgren

Arbetsledare

sajje.palmgren@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 05

sms: 0766-20 17 39

Andra som jobbar som Kyrkogården

Said Abduqadir

Kyrkogårdsarbetare

Per-Åke Grönroos

Kyrkogårdsarbetare