Richard Pallin

Chef för IT och service

richard.pallin@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 91

sms: 0766-20 17 37