Marie Björndahl

Administrativ chef

marie.bjorndahl@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 24