Magoria Edler

Kyrkoherdesekreterare & kulturadministratör

magoria.edler@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 30

Andra som jobbar som Administration

Sara Wikström

Kommunikatör

Magoria Edler

Kyrkoherdesekreterare & kulturadministratör