Lotta Mossberg

Administratör kyrkogården

lotta.mossberg@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 13

sms: 0766-20 17 55

Andra som jobbar som Kyrkogården

Birgitta Lindgren

Kyrkogårdsarbetare

Fredrik Andorsen

Kyrkogårdsarbetare