Julian Kaijser

Kyrkorådet

juliank@live.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet