Julian Kaijser

Kyrkorådet

juliank@live.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet