Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

johan.palm@jprevision.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet