Jenny Roghe

Kommunikatör

jenny.roghe@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 848 04

sms: 0766-20 17 31

Andra som jobbar som Administration

Gunilla Bachler

Administratör, bokning av dop och vigslar, fakturor

Magoria Edler

Kyrkoherdesekreterare & kulturadministratör