Gunilla Bachler

Administratör, bokning av dop och vigslar, administration förtroendevalda

gunilla.bachler@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 40

sms: 0766-04 14 28