Daniel Larson

Kyrkorådet

daniel.larson@svenskakyrkan.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande