Daniel Larson

Kyrkorådet

daniel.larson@svenskakyrkan.se

Daniel Larson är förtroendevald i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Lidingö församling. Han är kontaktperson för nomineringsgruppen Arbetarepartiet – Socialdemokraterna.

Andra som jobbar som Förtroendevalda