Daniel Larson

Kyrkorådet

daniel.larson@svenskakyrkan.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet