Claes Göran Wik

Kyrkogårdsutskottet

wikint@telia.com

Claes Göran Wik är förtroendevald i kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt ordförande i kyrkogårdsutskottet i Lidingö församling.

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Kyrkogårdsutskottet