Blanka Järsjö

Arbetsledare

blanka.jarsjo@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 07

sms: 0766-20 17 46

Andra som jobbar som Kyrkogården

Per-Åke Grönroos

Kyrkogårdsarbetare

Said Abduqadir

Kyrkogårdsarbetare

Fredrik Andorsen

Kyrkogårdsarbetare