Axel Göthberg

Kyrkorådet

axelgo@kth.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande