Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet

axelgo@kth.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Suzanne Fredborg

Vice ordförande i kyrkorådet