Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet

axelgo@kth.se

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet

Solveig Fröberg

Kyrkofullmäktiges ordförande