Annika Persson

Kyrkorådet

annikakristina@hotmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Johan Palm

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet

Axel Göthberg

Ordförande Kyrkorådet