Annika Persson

Kyrkorådet

annikakristina@hotmail.com

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Ordförande i Kyrkogårdsutskottet