Fira reformationen!

För 500 år sedan förändrade Luther den kristna kyrkan i grunden. Hans teologi om nåd och frihet är kärnan i Svenska kyrkan - och det vill vi uppmärksamma. Här hittar du gudstjänster, konserter och föredrag.