30 juni nytt datum för hämtning av gravprydnader

I år har vi nya generella bestämmelser för utsmyckningar under sommarhalvåret, och har av arbetsmiljöskäl tyvärr behövt se till att inga prydnadsföremål finns på gravarna. Lösa föremål riskerar hamna utanför gravplatserna och fastna i arbetsredskap, och i sin tur skjuta iväg skärvor och bitar som kan träffa människor. Vi vill att kyrkogården ska vara fin för både besökare och de som vilar där, men skötseln måste ske utan risk för skador på kyrkogårdsarbetare och eventuella förbipasserande.

De föremål som inte plockats bort av anhöriga har därför samlats ihop, och finns nu intill ingången vid Ekebovägen (se karta). De förvaras där till och med 30 juni, för att ni ska ha möjlighet att ta hem era tillhörigheter. Föremål som plockas bort från gravplatserna från och med 1 juni förvaras i en månad bakom ekonomibyggnaden (se karta). Under vinterhalvåret kan prydnadsföremål åter ställas fram, då skötseln av kyrkogården utförs på andra sätt.

Läs mer om de nya bestämmelserna för gravutsmyckning »