Gravvårdssäkerhet

Arbetet är nu igång med att besiktiga ytterligare 1000 gravvårdar (gravstenar) på Lidingö kyrkogård. Detta genomförs för att försäkra oss om att gravvårdarna är säkra så att ingen besökare eller personal kan komma till skada.

Du som är innehavare av en gravvård som testas i år har fått ett brev hem i postlådan med information kring detta. Efter att vi genomfört besiktningen kommer ännu ett brev med resultatet, där det framgår om åtgärder behöver vidtas.

Läs mer här