Vill du gå i psykoterapi?

Att gå i terapi kan vara utvecklande, få en att förstå varför man reagerar som man gör. Bearbeta något som har varit jobbigt för en eller vill få bättre kännedom om sig själv. 

två kvinnor samtalar.155790596@0,75x

 

 

Känner du för att gå i psykoterapi och arbeta med dig själv?

Anna Höglund, en av våra präster går nu psykoterapeutprogrammet och kan nu erbjuda dig utbildningspsykoterapi en gång i veckan, 45 minuter per samtal. Kostnad: 150 kr per gång. Alla intäkter går till den diakonala verksamheten.

Ni kommer att hålla till på S:ta Annagården, dag och tid kommer ni överens om. Terapin inleds med en till två bedömningssamtal.

Självklart har terapeuten tystnadsplikt. 

 

Anna Höglund

Är du intresserad och vill få reda på mer och se om det är något för dig? Kontakta Anna Höglund