Vill du gå i psykoterapi?

Att gå i psykoterapi är en investering i dig själv och ett arbete mellan dig och terapeuten. Ett psykoterapeutiskt samarbete kring det problem som Du vill ha hjälp med. Psykoterapi handlar till stor del om att få bättre kännedom om sig själv genom att våga närma sig sitt innersta och få fatt i sina genuina känslor och genom det förstå sig själv och varför det blir som det blir i vissa situationer.

Anna Höglund, leg. psykoterapeut och präst i Lidingö församling, kan erbjuda psykoterapi en gång i veckan, 45 minuter per samtal. Kostnad: 300kr per gång.

Ni kommer att hålla till på S:ta Annagården på torsdag förmiddag. Terapin inleds alltid med ett till tre bedömningssamtal innan en psykoterapi kan påbörjas.

Självklart har terapeuten tystnadsplikt.

För intresseanmälan och kontakt:
Anna Höglund tel: 08-410 847 71, sms: 076-20 17 66. Mejl: anna.hoglund@svenskakyrkan.se

Läs mer om psykoterapi här.