Välkommen Anna Tersmeden

Den 17:e januari prästvigdes Anna Tersmeden längst till vänster i bild i Storkyrkan tillsammans med Jeanette Tell för tjänst i Spånga-Kista församling, Sebastian Hellrup, Maria Magdalena församling och Oya Berlin för Sundbybergs församling. I mitten på fotot står Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift.

Anna är nu på plats som pastorsadjunkt här hos oss. Hon kommer att ha sin arbetsplats på S:t Anna gården. Varmt välkommen till oss önskar vi!

Vi har ställt några frågor till Anna för att få lära känna henne lite bättre:

1.) Berätta lite kort om dig själv: Jag har fyllt 51 år och bor i närheten av Roslagstull tillsammans med min 9-årige son. Jag har haft två tidigare yrken: skådespelare och kommunikatör. För mig är lyriken viktig, jag skriver även själv, och publicerades på förlag i en gruppantologi för många år sedan.

2.) Vad var det som gjorde att du sökte dig till Lidingö församling? När vi vigs till präster tilldelas vi en missivförsamling av stiftet, alltså den församling vi gör vår pastorsadjunktur (vårt första år) i som präst. Vi får alltså inte välja församling själv. Men jag blev väldigt glad över att få komma till Lidingö församling. Jag har släktanknytning till Lidingö och har varit här mycket i mitt liv.

3.) Vilket var ditt första intryck av Lidingö församling? Lidingö verkar vara en väldigt varm, trevlig, inbjudande och kommunikativ församling. Här finns något för alla åldersgrupper. Jag ser mycket fram emot att möta gudstjänstgemenskapen här.

4.) Vad är du mest stolt över? Jag är stolt över att ha tagit mig ända hit och att ha vigts till präst i Svenska kyrkan. Jag har utbildat mig och arbetat i en period av tio år och dessutom blivit mamma under tiden. Utan Guds hjälp hade det inte gått.

5.) Vilken egenskap hos dig tror du kommer att komma mest till gagn i ditt arbete som präst i församlingen? Att möta människor i ögonhöjd – det tror jag att jag är bra på. Min rika livserfarenhet av flera olika yrken och mötet med många människor i olika livssituationer tror jag också kommer att vara till stor hjälp.

6. ) Berätta något du tror att ingen vet om dig? Den var svår. Men när jag var ung drömde jag en kort period om att bli forskare i psykologi, och skriva en avhandling om familjerelationer med deras komplexitet och dynamik.

7.) Om du inte hade blivit präst vad hade du jobbat med då? Antagligen hade jag fortsatt arbeta som kommunikatör, eller skådespelare, eller kanske till och med i receptionen på Prima Maria – en vårdcentral för beroendeproblematik – som var mitt senaste arbete.

Vill du komma i kontakt med Anna klicka här