Svenska kyrkan hjälper folk som flytt från Ukraina

Lidingö församling är beredd att finnas som stöd inför vad som befaras bli största flyktingkrisen på decennier. Aktiviteten är stor i anslutning till det nya ­genomgångsboendet som finns i kommunen.

Lidingö församling finns till stöd för människors oro i den turbulenta tid som kriget i Ukraina innebär för oss alla. Här har församlingens diakoner och präster en viktig roll. Enligt dem fungerar samarbetet kring stödet för flyktingarna mycket bra.
Ungdomarna som kommer hit är enga­gerade, lär sig spela ­instrument på genomgångsboendet och träffar andra ungdomar på språkcafét som drivs av församlingen i samarbete med Ansgars­kyrkan. Rädda Barnen ordnar skapande verksamhet för de små barnen och en ukrainsk kvinnoförening stöttar flyktingarna vare sig de bor på flyktingboendet eller, som i många fall, har ordnat boende själva med hjälp av privatpersoner.

ACT Svenska kyrkan hjälper till med stöd på plats i Ukraina. Detta görs genom ACT-alliansens lokala partner. som hittills bidragit med 278 ton mat och andra förnödenheter till Ukraina och närområdet, samt medicinska produkter till ett värde av sju miljoner euro.
Act Svenska kyrkan skickar inte material från Sverige utan alla produkter till insatserna införskaffas i närområdet. På så sätt gynnas den lokala ekonomin och man slipper långa transporter av material vilket sparar både tid och miljö.
Behovet av pengagåvor är fortfarande stort. Vill du bidra, swisha valfritt bidrag till ACT Svenska kyrkans arbete, ange UKRAINA: 123 099 67 77.

Fakta/Vill du bidra?

Så här kan ditt bidrag göra nytta:
280 kronor räcker till ett ­matpaket (mjöl, ris, olja, gryn, kött- och fiskkonserver, mjölk, mörk choklad, pasta, ärtor, kakor).
180 kronor räcker till ett hygienpaket (tvål, schampo, tvätt- och diskmedel, toalettpapper, tandkräm, handsprit).

 

Bildtext: Tusentals flyktingar från hela Ukraina söker säkerhet i andra länder när kriget i Ukraina närmar sig deras hem. Hungarian Interchurch Aid som är medlem i ACT arbetar vid gränsen mellan Ukraina och Ungern med att ge stöd åt flyktingar.