Sorgegrupp på zoom

Vi kommer att starta en digital sorgegrupp på zoom. Skulle du vilja vara med eller veta mer? Kontakta Elisabeth Sjölander, präst, på elisabeth.sjolander@svenskakyrkan.se eller på tel: 08-410 847 50.