Sök Lidingö församlings julpeng

Ansökningsperiod: 8–26 november 2021

För den som har det extra tufft i juletider, och har svårt att få pengarna att räcka till det där lilla extra, finns möjlighet att ansöka om Lidingö församlings julpeng. Julpengen utgörs av en mindre summa pengar, och kan sökas av den som är skriven i församlingen.

Vi fördelar de pengar vi har efter bästa förmåga. Dessa medel är inte ämnade att ersätta samhällets skyddssystem, eller utgöra akut nödhjälp. I första hand prioriterar vi utifrån barnperspektivet. Är du förälder, eller mor/farförälder, och har svårt att få till en God Jul? Då är du särskilt välkommen att söka denna gåva från oss.

Ring till någon av oss i diakoniteamet, så bokas du in på personligt besök. Vi kommer att samtala om din livssituation och efterfråga vissa handlingar som visar hur din ekonomi ser ut. Beslut meddelas den 10 december och utbetalning sker under vecka 50.

Malin Samzelius, diakon
tel: 08-410 847 63, sms: 0766-47 05 62, malin.samzelius@svenskakyrkan.se

Eva Sharp, diakoniassistent
tel: 08-410 847 42, sms: 0766-20 18 87, eva.sharp@svenskakyrkan.se

Maria Widås, diakoniassistent
tel: 08-410 847 41, sms: 0766-20 17 19, maria.widas@svenskakyrkan.se

Diakonitelefonen
tel: 08-410 847 60, måndagar och torsdagar kl. 9.00–11.00