Slyröjning med hållbarhetsperspektiv

 

Just nu röjer vi sly i marken runt Breviks kyrka.

Vi sparar mindre träd/buskar för en bättre åldersfördelning bland träden. För att öka mångfalden i park/skogsmarken. Valnöt, Bok, Björk, Ek, Fågelbär, Rönn, Sälg och en och annan tall har  vi sparat nya plantor av.

Lönn har sparats för att minska den kraftiga tillväxten av just slyskott från lönn.