Så påverkas vi av IT-störningarna

Läs mer om personuppgiftsincidenten på Svenska kyrkans nationella webbplats…


Senast uppdaterat 18 december

Svenska kyrkans IT-system har drabbats av en allvarlig cyberattack, vilket påverkar såväl nationell nivå som stift och församlingar i det dagliga arbetet. Så även Lidingö församling, och det går ännu inte att säkert säga när problemen kommer vara lösta. Vår förhoppning är att du som församlingsmedlem inte kommer märka av IT-problemen i någon större utsträckning, men här har vi listat några områden där störningarna ger effekter på verksamheterna.

Det mesta fortsätter som vanligt

Gudstjänster, konserter och verksamheter fortsätter som vanligt. På söndagar brukar vi i gudstjänsterna läsa upp alla som döps eller begravs i närtid, men då den informationen hämtas från digitala system kan dessa pålysningar vara svåra att tillhandahålla. Du som är aktiv i en verksamhet där information brukar mailas ut, exempelvis en kör eller en konfirmandgrupp, kan behöva få information på andra sätt. Se din verksamhets sida här på lidingoforsamling.se för aktuell info.

Dop och vigsel

Bokningen av dop och vigsel är nu öppen igen, och bokade dop och vigslar genomförs som planerat. Se som vanligt till att ha hindersprövning ordnad i god tid.

Begravningar

Begravningar kan bokas, men administrationen kring dem kan ta lite längre tid och bokningens handhavande är lite annorlunda jämfört med hur det brukar vara. Själva begravningsakten påverkas inte, och du som anhörig märker förhoppningsvis inte av IT-problemen.

Betalningar

Betalning av fakturor sker för närvarande manuellt och tar något längre tid än vanligt.

Kontakt med församlingen

Vår personal nås som vanligt på och telefon och mail, även om arbetsbelastningen kan förändras för vissa. Vår hemsida påverkas inte av IT-störningarna, och det är även riskfritt för dig att besöka den.

Informationen uppdateras löpande.