Provsjung till Lidingö Motettkör

Vill du vara med och sjunga de stora kyrkomusikaliska verken? Vill du medverka regelbundet i gudstjänsterna i Lidingö kyrka?

Provsjungningarna sker under vecka 34. Anmäl dig till körledare Annika Hudak senast 21 augusti, e-post: annika.hudak@svenskakyrkan.se.

Läs mer om Lidingö Motettkör.