Pilgrimsvandra runt Lidingö

Pilgrimsvandringar med temat Lidingö runt.
Vi vandrar Lidingö runt uppdelat i etapper.
Tid: en lördag i månaden, kl 13.00.
Frågor/anmälan: Eva Sharp, eva.sharp@svenskakyrkan.se, 076-620 18 87.
Beroende på hur pandemin utvecklar sig kan denna aktivitet komma att påverkas.