Önska alla på Lidingö en god jul

Många har uppfattningen att det inte finns så mycket nöd på Lidingö. Men den finns. Många har inte resurser till det mest nödvändiga och i synnerhet inte till något extra. Du kan hjälpa till att lätta på den bördan. Din gåva gör verkligen skillnad. Stöd Lidingö församlings diakonala arbete.

Swisha valfri summa till 123 281 70 05 eller bankgiro 5586-6461, märk betalningen med ”God jul”


Julpeng och sommarpeng
Lidingö församling erbjuder två gånger om året våra församlingsbor möjligheten att ansöka om ett ekonomiskt bidrag. Dessa medel är inte ämnade att ersätta socialtjänst eller försäkringskassa, eller utgöra akut nödhjälp. Snarare är de tänkta att möjliggöra något lite extra, något man inte kan unna sig i en ansträngd ekonomisk situation.

Den ena ansökningsperioden infaller före sommaren, då bidraget till exempel kan göra det möjligt för en barnfamilj att gå på Gröna Lund, eller ha råd med busskort för hela familjen. Den andra ansökningsperioden infaller före jul, en tid då många önskar att de hade råd att ge en julklapp till barnbarnet, eller att köpa en riktig julgran. Årets julpeng söktes av fler än vanligt.

”Det märks att detta är en tuff tid för många” säger diakon Malin Samzelius. ”Det känns bra att vi kan göra skillnad, men jag önskar att vi kunde nå ut till fler”.