Månadsbladet för april

Nu är månadsbladet för april här! Du hittar det fysiskt i våra lokaler och som PDF här: Månadsbladet – April

För att prenumerera på Månadsbladet och få det hem i brevlådan, maila namn och adress till lidingo.webb@svenskakyrkan.se.

Fullständig information om aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang finns också i vårt kalendarium här på hemsidan.