Ljusets Gudstjänst för fred

En gudstjänst där vi ber för fred och lyssnar på musik.
Kollekten går till Act Svenska Kyrkans arbete i Ukraina.

Söndag 3 april 16.00 Lidingö kyrka

Präst: Magnus Östling

Diakon: Kristina Sohlberg

Från ACT: Magoria Edler

Musik: Roberta Sciacco

Kriget i Ukraina har lett till den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget. Konflikten drabbar många och över miljoner människor är nu på flykt undan kriget.

Den världsvida kyrkan i Europa står beredd att ta emot människor som tvingas fly från sina hem. 

Act Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen för att stötta människor med bland annat mat, vatten, hygienartiklar och tillfälliga sovplatser.