Kyrkklockorna

I många hundra år har våra kyrkklockor förmedlat information vid glädje, sorg och fara här på ön.

Att kyrkklockorna ringer lite då och då tillhör vanligheten. Åtminstone för dom som bor nära en kyrka. Här på Lidingö har de nuvarande kyrkklockorna ringt sedan 1814. Innan de fick ett eget klocktorn hängde klockorna i en klockstapel utanför stenmuren (ringmuren).

Ett utav de få ljud som vi kan dela med tidigare generationer som varken har ersatts eller försvunnit är just ljudet av kyrkklockor. Ljudet förenar oss också med en stor del av den kristna världen som använder klockor i sina gudstjänster.

Klockorna är också något av kyrkans dyrbaraste föremål som tidigare generationer sett som mycket viktiga och värda att vårda så att de kan användas till att meddela församlingsborna både glädje, sorg, samlingar och fara.

I Lidingö kyrka och Breviks kyrka finns kyrkklockor som varje vecka ringer av olika anledningar. Hos oss på Lidingö är det våra kyrkvaktmästare som ringer i klockorna.

Nedan vill vi kort ge de vanligaste skälen till varför vi ringer i kyrkklockorna.

Helgsmålsringning. Varje lördag kl 18.00 ringer det ca 5 minuter till vila i alla kyrkor.

Gudstjänst. Klockorna kallar till gudstjänst. På söndagar två timmar före, en timme före och vid gudstjänstens start ca 5 minuter. Vid vigsel dopgudstjänst och begravning, ringer det bara vid gudstjänstens start.

Kyrkliga handlingar. Vid vigselgudstjänst, dopgudstjänst och begravningsgudstjänst, ringer det vid gudstjänstens start. och de fall när det är jordbegravning så ringer klockorna från att man går ut med kistan från kyrkan fram tills att kistan är nere i jorden.

Tacksägelseringning. Varje församlingsmedlem som dött hedras och minns i gudstjänsten genom klockringning. Samt med uppläsning av namn och att ljus tänds för den avlidne.

Nyårsringning.

Landssorg.

Fara av extraordinär karaktär.

Klocktorn lidingö kyrka

 

 

 

 

 

År 1817 byggdes Lidingö kyrkas klocktorn, som ger kyrkan sitt karakteristika utseende. Bygget skänktes av fabrikör Lars Fresk på Elfvik. Klockorna förvärvades 1814 från barnhuskyrkan i Stockholm. Den mindre är gjuten 1650, den större 1752.

 

 

 

 

 

Klocktorn breviks kyrka

 

 

 

 

Breviks kyrka byggdes år 1937. Klockorna som finns i klocktornet skänktes till minne av häradshövding Holm, hans hustru Anna Holm och deras släktingar. På båda klockorna står det ” Gjuten i nådens år 1937 av K G Bergholtz”.