Fastan 2019

 

Fastan 2019 pågår mellan 6 mars och fram till påsk. Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Den handlar om att du ska få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.

En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat. En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. De pengar du inte använder kan sen gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Svenska kyrkans internationella arbete – en del av fastan.  

Bild 1

Svenska kyrkan internationella arbete är varje år inkopplad till fastekampanjerna.  Årets kampanj handlar om de 135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkatastrofer.

Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Svenska kyrkans interna­tionella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Var med och kämpa för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Dina gåvor används där behoven är som störst och räddar liv – de bidrar till hopp och värdighet.