En adventshälsning från Lidingö Motettkör

Lidingö Motettkör sjunger Otto Olssons Advent

Första Advent ett vanligt år. Kyrkan är proppfull. Det doftar av stearinljus och fuktiga ytterkläder. Några barn springer oförväget omkring och stör lite lagom. Några personer hostar och nyser diskret i bänkarna utan att väcka någon större uppmärksamhet. Orgeln brusar och trumpeten susar! Församlingen stämmer frimodigt in i psalmsången utan en tanke på aerosoler. Kören tränger ihop sig i koret och sjunger tillsammans med orgeln: Sions dotter, lyft din panna! Himmelriket är dig när! Det blir starkt, det blir vackert! Håret reser sig av lycka. Vi går tillsammans ut i procession och möts av det gnistrande skenet från snön och doften av saftglögg som sprider sig över nejden…

Första Advent anno 2020 i coronapandemins tidevarv blir någonting helt annorlunda… I Lidingö Motettkör har varje korist sjungit in sin stämma till Otto Olssons Advent hemifrån. Sedan har Peter Sjögren sammanställt alla delar till en digital kör. Ett lapptäcke. En adventshälsning i den tid som är nu.