Coronaviruset: Vi måste alla hjälpas åt

Vi kan tillsammans förbättra beredskapen och hindra spridning av Coronaviruset.

Lidingö församling följer de allmänna råd som hälsovårdsmyndigheten ger:

· Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Undvik att peta dig i näsa/mun/ögon.

· Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller att smitta sprids till dina händer.

· Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

· Stanna hemma om du rest i riskområden eller träffat någon som är smittad

På folkhälsomyndighetens webbplats kan du hålla dig uppdaterad om smittans utbredning och få allmänna råd:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


Med omtanke om våra medmänniskor i virustider önskar vi att ni tänker på detta i samband med att vi firar gudstjänst och mässa:

• Vi avstår från att ta varandra i hand när vi hälsar på varandra.
• Alla som förbereder och delar ut nattvarden är extra noga med handhygienen.
• Vi doppar brödet i vinet försiktigt så att inte fingrarna hamnar i vinet.
• Vi undviker handhälsning i samband med fridshälsningen. Hälsa gärna med en lyft högerhand eller handen på hjärtat medan fridshälsningen utväxlas.