Breviks trädgårdsodling

Under våren har vi anlagt en odling i liten skala invid Breviks kyrka. Vårt mål är att odla grödor till våra torsdagar i höst då vi serverar soppa samt kunna smycka altaret med egenodlade blommor.

Vi du vara med där det gror? Under sommaren behöver vi dig som vill hålla efter lite och vara behjälplig med vattning. Kontakta Fanny Linder, 070-622 60 96.