Breviks kyrka är öppen för dig

När det är oroligt i världen kan det kännas skönt att gå in i kyrkan, sitta ned en stund, be en bön eller tända ett ljus. Från och med den 2 februari så kommer Breviks kyrka att vara öppen tisdag-fredag kl 10.00-15.00 och söndagar 12.00-14.00.

Välkommen till Breviks kyrka!

Du vet väl att du kan använda vår digitala förbönslåda för att skicka en bön till oss. Din bön är helt anonym och en av församlingens präster ber enskilt för dig och ditt böneämne.