Vill du bli vår nya komminister?

Lidingö församling och Breviks kyrka söker nu
KOMMINISTER
Tillsvidareanställning, 100 %

Vi söker dig som
• vill bygga församling
• har god samarbetsförmåga och tycker att delaktighet är viktigt
• är utåtriktad
• vill jobba med delaktighet i gudstjänst i form av gudstjänstgrupper
• kan arbeta självständigt, driva ett arbete framåt och är lösningsorienterad
• har god social kompetens i möten vid de kyrkliga handlingarna
• är en mycket god förkunnare

Breviks kyrka bär en lång tradition av ideellt engagemang, böneliv och positiv livlig dialog med församlingsbor. Som präst i vårt arbetslag behöver du vara öppen och tycka att det är roligt att tala teologi och livsfrågor, både med arbetslag och församlingsbor. Gudstjänstgrupper och ideella i Brevik har arbetat fram tre värdeord: öppenhet, gemenskap och berörd. I våra gudstjänster arbetar vi med enkla former och låga trösklar.
Som komminister kommer du att ingå i Breviks arbetslag där präst, pedagog, musiker, diakon och ideella arbetar tillsammans med stort medbestämmande. Du kommer att fira många gudstjänster men troligtvis inte så många högmässor. Arbetslaget ansvarar för verksamheten i ”sin kyrka” och leds av en arbetslagschef som är präst.

I Lidingö församling finns två två kyrkor med arbetslag kopplat till varje kyrka. Vi är vi stolta och glada över att så många kyrkotillhöriga vill döpas, vigas, konfirmeras och begravas. De kyrkliga handlingarna är en stor och viktig del av vårt arbete – du behöver därför tycka att det är givande, betydelsefullt och roligt att arbeta med kyrkliga handlingar. Vi har många konfirmander i församlingen och alla präster är delaktiga i konfirmandarbetet. Den gudstjänstfirande församlingen i Breviks kyrka såväl som i Lidingö kyrka är intresserade av vad du som präst har att säga – du behöver därför vara en mycket god förkunnare.

Mer information om tjänsten lämnas av tillträdande arbetslagschef Fanny Linder (08-410 847 61) samt kyrkoherde Magnus Östling (08-410 847 19).
Facklig företrädare: KyrkA Rebecca Söderblom (08-442 51 73) eller Vision Stockholms stift Christer Zetterberg (070-667 41 81)

Ansökan med CV, relevanta intyg och betyg samt referenser skickas till lidingo.församling@svenskakyrkan.se.
Rekrytering sker löpande fram till sista ansökningsdag 12 juni 2020.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen!