Ställ upp i kyrkovalet

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater runt om i Sverige och 23 000 valdes till minst ett uppdrag. Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet 2021. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:

 • tillhöra Svenska kyrkan.
 • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
 • fylla 18 år senast på valdagen.
 • vara kyrkobokförd i det område valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).
 •  

  OM DU BLIR INVALD
  Som förtroendevald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden:

 • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.
 • Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.
 • Hur det går under tiden – du är med och följer upp och utvärderar församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa människor i utsatta situationer.
 • Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle till exempel för att ersätta någon som flyttat.

   

  GÅ MED I EN NOMINERINGSGRUPP
  De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen. Du kan ansluta dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller skapa en ny nomineringsgrupp tillsammans med människor som vill arbeta med samma saker som du.

  Ditt stift kan hjälpa dig att få veta vilka nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige där du bor eller om du istället vill engagera dig på stiftsnivå eller i kyrkomötet.

  Om du vill ställa upp i en nomineringsgrupp kontaktar du dem direkt. De berättar mer om hur du gör för att ställa upp tillsammans med dem. En nomineringsgrupp måste registrera sina kandidater senast den 15 april 2021.

   

  BILDA EN NY NOMINERINGSGRUPP
  För att bilda en ny nomineringsgrupp krävs det ett antal stödpersoner som vill stödja er registrering. Ni behöver också kandidater som vill ställa upp och som är valbara. Stödpersonerna måste vara röstberättigade i det val som ansökan gäller.

  Så här många stödpersoner behövs för att kunna bilda en ny nomineringsgrupp:

 • Kyrkomötet – minst 300 stödpersoner
 • Stiftsfullmäktige – minst 100 stödpersoner
 • Lokala val – minst 10 stödpersoner
 • Ansök om att bilda en nomineringsgrupp, registrera gruppbeteckning (namn) stödpersoner, ombud, företrädare och kandidater senast 15 april 2021.